ansamblis-490x101

Pēc sekmīgas reprezentācijas izstādē “Creativeworld, Frankfurt 2017″, SIA Pranit Exim un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2016.gada 13.jūlijā noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2016/563 par atbalsta saņēmšanu komersantiem. Tā mērķis ir sniegt atbalstu atbalsta saņēmējam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros. SIA Pranit Exim ir gandarīta par šo atbalstu, kas sniedz uzņēmējam daudz plašākas iespējas apgūt jaunus noieta tirgus.